دوره قالب‌سازی

۹ فصل
زمان : ۵ ساعت
دسترسی همیشگی

۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ت

۸۰۰٫۰۰۰ تخفیف

۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ت

مدرس دوره - آقای میثم رحیمی
۱ دوره آموزشی
۶۲ هنرجو

میثم رحیمی

توضیحات

در این دوره یاد می‌گیرید

  • در پایان این دوره ساخت انواع قالب‌های گچی تکثیری بصورت یک تکه و چند تکه، در دو نوع ریخته‌گری و تزریقی، و همچنین مدلسازی مقدماتی رو یاد میگیرین...

پیش نیازها

  • بدون پیش نیاز

توضیحات

سرفصل‌ها

۱. مقدمه

۱. مقدمه

۲. ابزار و وسایل

۱. ابزار مورد نیاز (بخش اول)
۲. ابزار مورد نیاز (بخش دوم)
۳. نحوه ساخت لاک الکل

۳. نکات مهم پیش از شروع

۱. شیب منفی و نحوه تشخیص آن

۴. مدلسازی اولیه و قالب‌ گرفتن از مدل

۱. مدلسازی با گل
۲. قالب گرفتن از مدل گلی (بخش اول)
۳. قالب گرفتن از مدل گلی (بخش دوم)
۴. مدلسازی با گچ (بخش اول)
۵. مدلسازی با گچ (بخش دوم)

۵. ساخت قالب یک تکه

۱. ساخت قالب لیوان بدون مخزن (بخش اول)
۲. ساخت قالب لیوان بدون مخزن (بخش دوم)
۳. ساخت قالب لیوان به همراه مخزن (بخش اول)
۴. ساخت قالب لیوان به همراه مخزن (بخش دوم)

۶. ساخت قالب دو تکه تزریقی

۱. ساخت قالب بشقاب (بخش اول)
۲. ساخت قالب بشقاب (بخش دوم)
۳. ساخت قالب بشقاب (بخش سوم)
۴. ساخت قالب بشقاب (بخش چهارم)

۷. ساخت قالب سه تکه ریخته‌گری

۱. ساخت قالب ماگ (بخش اول)
۲. ساخت قالب ماگ (بخش دوم)
۳. ساخت قالب ماگ (بخش سوم)
۴. ساخت قالب ماگ (بخش چهارم)

۸. ساخت قالب چهار تکه ریخته‌گری

۱. ساخت قالب بدنه قوری (بخش اول)
۲. ساخت قالب بدنه قوری (بخش دوم)
۳. ساخت قالب بدنه قوری (بخش سوم)
۴. ساخت قالب بدنه قوری (بخش چهارم)
۵. ساخت قالب بدنه قوری (بخش پنجم)
۶. ساخت قالب درب قوری

۹. ساخت قالب مخصوص برجسته‌سازی ظروف

۱. مدلسازی (بخش اول)
۲. مدلسازی (بخش دوم)
۳. ساخت قالب از مدل (بخش اول)
۴. ساخت قالب از مدل (بخش دوم)

نظرات


سوالات متداول

آیا کارها نیاز به پخت در کوره دارند؟