دوره لعاب تخصصی

۱۲ فصل
زمان : ۰۷:۰۰:۰۰
دسترسی همیشگی

۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ت

مدرس دوره - خانم نگین اردلان
۷ دوره آموزشی
۲۶ هنرجو

نگین اردلان

توضیحات

در این دوره یاد می‌گیرید

  • در پایان این دوره شما با انواع تکنیکهای لعاب از جمله، لعاب نفوذی، لعاب پوست ماری، انواع لعابهای اکسیدی، انواع لعابهای قلیایی، لعاب شره ای و ... رو از صفر تا صد یاد میگیرین.

پیش نیازها

  • بدون پیش نیاز

توضیحات

سرفصل‌ها

۱. مقدمات لعاب

۱. مواد مورد نیاز دوره لعاب تخصصی
۲. مفاهیم پایه ای لعاب
۳. شناخت مواد مورد استفاده در لعاب (بخش اول)
۴. شناخت مواد مورد استفاده در لعاب (بخش دوم)
۵. شناخت مواد مورد استفاده در لعاب (بخش سوم)
۶. شناخت مواد مورد استفاده در لعاب (بخش چهارم)
۷. نکات مهم پیش از انجام تست

۲. لعاب‌های تک رنگ و پاستلی

۱. تست لعاب‌های اُپکی و ترانسی
۲. بررسی تست لعاب‌های اُپکی و ترانسی بعد از پخت
۳. لعاب‌های تک رنگ با ترانس، اُپک براق و اُپک مات (بخش اول)
۴. لعاب‌های تک رنگ با ترانس، اُپک براق و اُپک مات (بخش دوم)
۵. لعاب‌های تک رنگ با ترانس، اُپک براق و اُپک مات (بخش سوم)
۶. ساخت لعاب تک رنگ با استفاده از اِستین‌ها (بخش اول)
۷. ساخت لعاب تک رنگ با استفاده از اِستین‌ها (بخش دوم)
۸. ساخت لعاب تک رنگ با استفاده از اِستین‌ها (بخش سوم)
۹. آماده سازی ظروف تست برای پخت
۱۰. نحوه استفاده از مازاد لعاب‌های تستی
۱۱. بررسی تست لعاب‌های تک رنگ

۳. لعاب‌های اکسیدی و ترکیبی

۱. ساخت لعاب‌های اکسیدی و ترکیبی (بخش اول)
۲. ساخت لعاب‌های اکسیدی و ترکیبی (بخش دوم)
۳. ساخت لعاب‌های اکسیدی و ترکیبی (بخش سوم)
۴. ساخت لعاب‌های اکسیدی و ترکیبی (بخش چهارم)
۵. ساخت لعاب‌های اکسیدی و ترکیبی (بخش پنجم)
۶. بررسی لعاب‌های اکسیدی بعد از پخت (بخش اول)
۷. بررسی لعاب‌های اکسیدی بعد از پخت (بخش دوم)
۸. بررسی لعاب‌های اکسیدی بعد از پخت (بخش سوم)
۹. بررسی لعاب‌های اکسیدی بعد از پخت (بخش چهارم)
۱۰. بررسی لعاب‌های اکسیدی بعد از پخت (بخش پنجم)

۴. لعابهای قلیایی و بوری

۱. ساخت لعاب‌های قلیایی و بوری (بخش اول)
۲. ساخت لعاب‌های قلیایی و بوری (بخش دوم)
۳. ساخت لعاب‌های قلیایی و بوری (بخش سوم)
۴. ساخت لعاب‌های قلیایی و بوری (بخش چهارم)
۵. بررسی لعاب‌های قلیایی بعد از پخت
۶. بررسی لعاب‌های بوری بعد از پخت
۷. بررسی لعاب قرمز کرومی بعد از پخت

۵. لعاب‌های تَرَکدار

۱. ساخت لعاب‌های تَرَکدار (بخش اول)
۲. ساخت لعاب‌های تَرَکدار (بخش دوم)
۳. نحوه تزيین تَرَک‌های لعاب تَرَکدار (بخش اول)
۴. نحوه تزيین تَرَک‌های لعاب تَرَکدار (بخش دوم)
۵. نحوه تزيین تَرَک‌های لعاب تَرَکدار (بخش سوم)

۶. اِنگوب

۱. ساخت اِنگوب و اعمال آن

۷. لعاب‌های مات و بافت‌دار

۱. ساخت لعاب‌های مات و بافت‌دار (بخش اول)
۲. ساخت لعاب‌های مات و بافت‌دار (بخش دوم)
۳. ساخت لعاب‌های مات و بافت‌دار (بخش سوم)
۴. بررسی تست‌های لعاب مات و بافت‌دار (بخش اول)
۵. بررسی تست‌های لعاب مات و بافت‌دار (بخش دوم)

۸. لعاب های انقباضی و نفوذی

۱. ساخت لعاب‌های انقباضی
۲. ساخت لعاب نفوذی
۳. نحوه انجام تست‌های لعاب مات، لعاب نفوذی و لعاب انقباضی (بخش اول)
۴. نحوه انجام تست‌های لعاب مات، لعاب نفوذی و لعاب انقباضی (بخش دوم)
۵. بررسی تست‌های لعاب انقباضی و نفوذی

۹. لعاب‌های شره‌ای

۱. ساخت لعاب شره‌ای (بخش اول)
۲. ساخت لعاب شره‌ای (بخش دوم)

۱۰. معایب لعاب

۱. معایب لعاب

۱۱. تکنیکهای مختلف تزیین بدنه

۱. تکنیک ماجولیکا (بخش اول)
۲. تکنیک ماجولیکا (بخش دوم)
۳. تکنیک لاستر صدفی (بخش اول)
۴. تکنیک لاستر صدفی (بخش دوم)
۵. تکنیک لاستر صدفی (بخش سوم)
۶. تکنیک موکا
۷. تکنیک ماسکه کردن
۸. نحوه تزيین ظروف با خاک‌های معدنی

۱۲. کار با کوره

۱. نحوه برنامه‌دهی به کوره (بخش اول)
۲. نحوه برنامه‌دهی به کوره (بخش دوم)
۳. نحوه برنامه‌دهی به کوره (بخش سوم)
۴. نحوه برنامه‌دهی به کوره (بخش چهارم)
۵. نحوه برنامه‌دهی به کوره (بخش پنجم)
۶. برنامه و شیب دمایی

نظرات


سوالات متداول

آیا کارها نیاز به پخت در کوره دارند؟